STATUS PRAWA JAZDY

STATUS PRAWA JAZDYSystem pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Jeśli odebrali Państwo dokument z urzędu, sprawa dotycząca odebranego dokumentu zniknie z portalu. Uwagi:

W polu Imię podajemy tylko pierwsze imię.

W polu Nazwisko, w przypadku podwójnych nazwisk, podajemy tylko pierwsze nazwisko.

Wielkość liter nie ma znaczenia.

Jeśli nie mają państwo numeru PESEL, należy w to miejsce wpisać datę urodzenia w sześciocyfrowej formie RRMMDD, gdzie RR to rok, MM - miesiąc, DD - dzień.

Aby system mógł zidentyfikować Państwa sprawę, należy podać wszystkie trzy informacje, tj. pierwsze imię, nazwisko i numer PESEL.

Statusy wyświetlają się w następującej kolejności:

  1. "Przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne" - status informuje, że należy czekać, ponieważ trwają czynności wyjaśniające i sprawdzające dane wnioskodawcy, bądź dokument jest w trakcie produkcji w Jazdy SA.
  2. "Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru" - status informuje, że możemy udać się do urzędu po odbiór dokumentu.
  3. "Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany" - status wyświetla się gdy:
    - na stronie wprowadzono błędne dane (np. popełniono błąd w trakcie wpisywania numeru PESEL, imienia lub nazwiska)
    - wniosek nie został jeszcze wprowadzony do systemu Kierowca/Pojazd (w celu uzyskania wyjaśnień proszę skontaktować się z urzędem)
    - dokument został już wydany w systemie komputerowym Pojazd/Kierowca.